Příspěvky od zdravotních pojišťoven 2019

23.09.2019 09:20

Nezapomeňte využít možnost proplacení části členského příspěvku od zdravotních pojišťoven. Příspěvek je zpravidla ve výši 500,- a stačí jen si nechat vystavit od vašeho trenéra stvrzenku o zaplacení.

Zdravotní pojišťovny 2019

V České republice figuruje 7 zdravotních pojišťoven, které z velké většiny podporují sport a sportovní aktivity. Nabízím zjednodušený přehled o možnostech využití příspěvku na částečné pokrytí vašich nákladů na florbal. Chtějte od své pojišťovny více a nenechte se ochuzovat.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Tato pojišťovna sice nabízí až 500 Kč na cvičení a regeneraci, ale tento pohyb nesmí být příliš nebezpečný a proto nepodporuje týmové, míčové, zimní sporty jako je florbal, protože nejspíše při těchto sportech dochází ke konfrontaci a ředitel VoZP je výborný šachista, takže dává přednost jiným zajímavým sportům.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Tuším, že nejstarší zdravotní pojišťovna v Čechách samozřejmě nabízí až 500 Kč na florbal. Stačí předložit do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity (který na vyžádání vystavíme) na kterékoliv pobočce (Žatec, Husova 2796) k tomu předložit např. rodný list dítěte, či osobní doklad s údajem o dítěti.

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna

Mladá zdravotní průmyslová pojišťovna nabízí až 500 Kč na pravidelně organizované sportovní pohybové kroužky a členství ve sportovních klubech pro děti a mládež od 6 let. Podpora je vyplácena na základě dokladu (který na vyžádání vystavíme), ve kterém je zřejmé, že ten a ten hráč je naším členem a vykonává pravidelnou pohybovou aktivitu. K realizaci příspěvku je potřeba doložit do 31. 12. 2019 doklad o čísle účtu (např. výpis), občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (nebo RL, průkaz pojištěnce), doklad o úhradě.

Odborová zdravotní pojišťovna

Možná trochu nepřehledné, ale tato pojišťovna nabízí nepřeberné množství benefitů, které bohužel potřebují důkladnější zkoumání. Tvrdí, že veškeré benefity jsou individuální a tvrdí, že jeden z jejich benefitů je příspěvek na sportovní soustředění. Nenašel jsem žádný příspěvek, odkazující přímo na podporu florbalu, ale to jistě neznamená, že žádný neexistuje.

Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna

Jednoznačně definovaná podpora registrovaných sportovců ve výši do 500 Kč. K tomu můžou pojištěnci této pojišťovny využít příspěvek ve stejné výši na odborné sportovní vyšetření. Pro získání tohoto příspěvku bude nejspíš stačit potvrzení klubu o členství.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

První věc, kterou nabízí tato pojišťovna je příspěvek do 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt (soustředění). Další věcí je příspěvek na preventivní sportovní prohlídky. Pojištěnec také může čerpat příspěvek na sportovní pohybové aktivity (florbal) ve výši 2 x 500 Kč. Pro získání je potřeba vypsat žádost a dodat bankovní spojení, originál platebního dokladu (vystavíme).

Zaměstnanecká pojišťovna škoda

Tato netradiční zdravotní pojišťovna nabízí pojištěncům balíček pro děti a studenty ve výši 500 Kč. Tento balíček je na podporu sportovní a pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů a sportovní prohlídky. Po předložení žádosti, můžete získat výše zmíněnou podporu.

 

 

Zpět

Kontakt

FbC Jazzmani Žatec
Dukelská 1691, Žatec 438 01
IČ 01192183

+420728361300

© 2015 Všechna práva vyhrazena TOVO INDAHOUSE

Tvorba www stránek zdarmaWebnode