Infoschůzka 23. 9. 2015

24.09.2015 08:05

Florbalový klub FbC Jazzmani Žatec byl založen v roce 1998 partou právě dokončující své vzdělání na vysoké škole v Ústí nad Labem. Počátky byly úspěšné s následným klasickým životním cyklem. Jednou nahoře a po druhé zase dole. V současnosti klub sdružuje okolo 140. aktivních hráčů a z toho je 70 % v mládežnických kategorií. Pro letošní sezónu jsme přihlásili do soutěže celkem 8 celků, což je v dosavadní kariéře zatím nejvíce co jsme kdy měli.

Soustředění 2015 se konalo v termínu 1. 8. – 8. 8. 2015 ve sportovním areálu Rumburk a náš klub toto soustředění pořádal ve spolupráci s klubem FbC 98 Chomutov. Akce se zúčastnilo 150 hráčů a 26 trenérů z toho 50 hráčů a 4 trenéři z našeho klubu. Cíl soustředění byl splněn s tím poznatkem, že pro příští rok bude potřeba získat další pedagogy (trenéry) tak, aby se do tréninkových procesů zapojilo více lidí a tím se mnohem efektivněji zaplnil volný čas převážně mladších hráčů. Nepříjemnou věcí je fakt, že pro příští rok bude cena soustředění navýšena ze stávajících 3.800,- na 4.000,- a je to z jediného důvodu, že majitel sportovního areálu je nucen zvednou ceny vydávaných jídel z důvodu technické náročnosti. Žádná jiná změna by neměla nastat a příští rok se ve stejném termínu (první týden v srpnu), bude konat tentokrát již 3. soustředění s florbal Chomutov.

Výše členského příspěvku byla stanovena (stejně jako v minulých letech) na 2.500,- Kč. Bylo hlasováno o navýšení členského příspěvku z důvodu přenesení nákladů na dopravu na všechny rodiče hráčů. Výsledkem hlasování je, že členský příspěvek zůstává na zmíněné výši a hráče si na zápasy vozí rodiče po předchozí domluvě s trenérem, který si bude korigovat odvoz na turnaje a zároveň je garantem toho, že bude řídit věci s tím spojené (např. kdo nebude brát vozidlo, bude od něj vyžadována částka, případně pokud se nedá dohromady potřebný počet vozidel, automaticky se bude zajišťovat náhradní doprava a náklady s tím spojené se budou vyžadovat po hráčích). Členský příspěvek tvoří tyto části: 800 pronájem TV, 600 licence čfbu, 500 členský poplatek, 300 pořádání domácích turnajů, 200 AŠSK, 100 připojištění hráče.

Novinkou letošní sezóny budou zdravotní prohlídky. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré potřebné informace naleznete na klubovém web fbcjazzmani.cz – zdravotní prohlídky.

Od letošního roku jsou nově zařazeny do tréninkových jednotek atletické tréninky. Tato aktivita se bude týkat kategorií přípravek, elévů a mladších žáků. Tréninky budou každé úterý s tím, že každá kategorie bude mít dva tréninky měsíčně, protože se budou střídat přípravky, elévci s mladšími žáky. První týden budou mít trénink přípravky a elévci a druhý týden mladší žáci. Vše bude vedeno sportovními trenéry a sraz na trénink minimálně 15 minut před začátkem jednotky.

Pro členy klubu jsou připraveny tři základní výhody ve formě slev u vybraných prodejců. 15% sleva ve firmě zabývající se převážně florbalového zboží – florbal.com, důležité dát vědět příslušné firmě, že jste právě z našeho klubu, tak abyste splnili podmínku pro získání slevy. 10% sleva kopírující řádky výše ve firmě spinflo.cz. Neméně důležitá sleva 30-40% ve firmě lionsport.cz, která se zabývá především prodejem celosvětově známé značky adidas.

V plánu na tuto sezónu máme 5. 12. 2015 turnaj s rodiči. V dubnu zorganizovat zájezd na superfinále florbalu 2016 a na začátku prázdnin se zúčastnit největšího turnaje na světě – prague games. Mezi základní projekty FbC patří participace na výstavbě sportovní haly, výstavba venkovního hřiště, nákup nových dresů, nákup transportérů pro zajištění dopravy na utkání, dětský den a guerilla marketing.

Věříme, že spolu napíšeme novou historii FbC

zapisovatel

Ing. Tomáš Votava

Zpět

Kontakt

FbC Jazzmani Žatec
Dukelská 1691, Žatec 438 01
IČ 01192183

+420728361300

© 2015 Všechna práva vyhrazena TOVO INDAHOUSE

Tvorba www stránek zdarmaWebnode