AKTUALIZACE PRAVIDEL ORGANIZACE TRÉNINKŮ A UTKÁNÍ

24.09.2020 07:36

Národní sportovní agentura (NSA) vydala v minulých dnech Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19. Český florbal se jimi zabýval na setkání výkonného výboru a na základě pravidel upřesnil svá opatření a doporučení s ohledem na konání florbalových tréninků a utkání. Jednou z klíčových změn je, že realizační tým nebude povinen používat roušky v průběhu utkání.

NSA ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydala pravidla pro konání sportovních akcí, kde shrnuje obecné principy a postupy v rámci sportovní činnosti. Současně materiál obsahuje manuál navržených opatření, která by měly kluby a jednotlivá družstva přijmout za účelem prevence rozšíření nákazy či při jejich plném dodržování případně předejít uvalení karantény na větší počet osob.

Prioritou NSA je samozřejmě zdraví všech aktérů sportovních utkání – od hráčů až po fanoušky. Zároveň je cílem odehrát co nejvíce sportovních utkání a umožnit co nejlepší přípravu všech sportovních klubů, týmů i jednotlivců. S ohledem na opatření, která NSA vydala, Český florbal upřesnil některá svá nařízení a doporučení.

 1. Testování sportovců
 • Nebude testováno nad rámec opatření přijímaných v obecné populaci
 • V případě pozitivního testu hráče by KHS měla nařídit test pro všechny hráče družstva
 • V případě dodržení veškerých hygienických a preventivních opatření budou do karantény poslány pouze úzké kontakty pozitivně testované osoby, nikoliv automaticky všichni členové týmu – všechna opatření jsou uvedena v materiálu NSA, zde uvádíme jen nejvýraznější změny oproti současnému stavu
 • V případě pozitivního testu bude provedena dezinfekce sportoviště, ale nebude nařízeno jeho uzavření (v rámci florbalu se jedná zejména o vytření haly, střídaček a šatny dezinfekčním přípravkem)
 1. Obecná pravidla
 • Doporučení, aby každé družstvo určilo osobu, která bude měřit teplotu všem hráčům i členům realizačního týmu po příchodu na sportoviště a současně nepřipustí na trénink či k utkání osobu s příznaky respiračního onemocnění
 1. Roušky pro trenéry a členy realizačních týmů
 • Členové realizačního týmu, kteří jsou v průběhu utkání na střídačce, nejsou povinni mít zakrytá ústa – vyplývá to z rozřazení skupin na sportovišti dle materiálu NSA, kde jsou trenéři a členové realizačních týmů na střídačce zařazeni do stejné skupiny jako sportovci a rozhodčí.
 1. Organizace tréninkové činnosti – vybraná doporučení
 • Trénování mimo hlavní tréninkový proces v menších a stále stejných Skupinách (např. posilovna)
 • Minimalizace zapojení sportovců z jiných věkových kategorií do tréninku
 • Usazení Skupin ve společné části šatny (s rozestupy mezi dalšími skupinami)
 • Používání sprch v daný čas pouze pro jednu Skupinu
 1. Organizace sportovních soutěží – vybrané změny
 • Ceremoniály po utkání jsou povoleny v případě dodržení hygienických opatření – zejména nepodávání rukou
 • Na hrací ploše se nesmí v průběhu utkání (tedy o přestávky) odehrávat doprovodný program – omezení vstupu diváků do prostoru hřiště a střídaček
 • Mimo nástupu družstev se nemohou konat ceremoniály před utkáním (např. čestné vhazování)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve středu 23. 9. nová opatření upravující počty diváků na hromadných akcích. Z pohledu florbalu se jedná o zachování kapacity 500 diváků v případě nesektorované haly a až 1000 diváků v případě více sektorů v hale.

 

Zpět

Kontakt

FbC Jazzmani Žatec
Dukelská 1691, Žatec 438 01
IČ 01192183

+420728361300

© 2015 Všechna práva vyhrazena TOVO INDAHOUSE

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode